Bakan Vahit Kirişci yeni destekleme ve kiralama modelini açıkladı

📌Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, partisinin bazı üst düzey yöneticileri ile beraber İzmir’in Dikili ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kirişci desteklemeler, yem fiyatları, elektrik ücretleri ve kiralamalar hakkında şu şekilde konuştu:

✅ “2023 ile başlayacak yeni yüzyılı, “Türkiye yüzyılı” olarak tanımlıyoruz. Türkiye sözü dinlenen, sözünü, sohbetini dinlemek isteyenlerin her geçen gün sayısının arttığı, bölgesel değil, global bir oyuncu olarak görülmeye başlandığı, kabul edildiği bir yeni döneme giriyor olacağız.” 

✅ “Bakanlığımızın üreticilere verdiği destekleri iki temel desteğe indireceğiz. Mazot ve gübre. Bunların ikisi de maalesef kaynakları bizde olmadığı için dışarıdan ithal ettiğimiz şeyler. Bunlar döviz kurundan etkileniyor, dünyadaki bu kargaşadan etkileniyor veya bunları üreten ülkelerin tavır değişikliklerinden etkilenebiliyor. Biz işte bu temel girdiyi stratejik ürünler için destekleme kapsamına alacağız. Ayni olarak, nakdi olarak değil. Bu destekleri ne zaman kullanacaksa kendilerine vereceğimiz bir kart marifetiyle, bir banka kartı eşdeğeri kart marifetiyle bu karta yüklenen para üzerinden ve bunları satın alabilecekleri gübreyse gübre mazotsa mazot bunları gidip almasına imkân sağlayacağız.”

✅ “Hayvancılıkta da hepimiz biliyoruz ister et olsun ister süt olsun. Her ikisinde de maliyetin yüzde 65’ini, 70’ini tek başına yem oluşturuyor. Bu yemi de aynı şekilde üreticilerimize sunacağız ve böylelikle üreticilerimizin bunları almak için zorlandıkları bu finansmanla ilgili güçlüğü aşmış olacağız. Sonra ürününü sattığında bu ürünlerin satışından elde etmiş olduğu gelirle bu destekler karşılığında kendine ait olan buradaki ücretlendirmeyi, fiyatlandırmayı mahsuplaşmış olacağız.

✅ “Stratejik ürünler için “fark ödemesi” uygulamasını da hayata geçireceğiz. Bir ürünün üreticiye maliyetiyle o ürünün kendisini mutlu edecek bir fiyatı var. Hepimiz işte şu anda mesela mısır, ayçiçeği bugünlerin popüler konusu. ‘Eğer mısır şu fiyata giderse ben bundan mutlu olurum.’ dediğimiz zihnimizde bir rakam var. İşte o rakamı birlikte belirleyeceğiz. Daha sonra o belirlediğimiz rakamın altında şayet piyasada satılacak olursa, ürün ister bunu TMO’ya getirsin isterse piyasaya, sanayiciye satmış olsun, kim alırsa alsın, o ikisi arasındaki farkı biz üreticimize dönüp diyeceğiz ki ‘Arkadaş sen üretmeye devam et. Bu da senin fark ödemendir.’ diyeceğiz ve böylelikle arz güvenliğini de sağlama konusunda önemli bir adım atmış olacağız.”

✅ “Nadasa bırakılan, varisler arasındaki anlaşmazlık ya da kırsaldan kente göç kaynaklı ekilmeyen alanlar var. Biz bunların hepimizin bir ortak varlığı olduğu bilincinden hareketle şunu yapacağız. ‘Ey üretici, ey bu toprağın sahibi, sen sahibisin ama biz burada mülkiyetle kullanım hakları birbirinden ayırıyoruz.’ diyeceğiz. Şayet 1 yıldan fazla o tarlayı o bizim belirlemiş olduğumuz alanı boş bırakıyorsa ondan sonra biz buna bir kira bedeli tahakkuk ettirilecek. O kira bedeli üzerinden burada üretim yapacak olana kiralayacağız. Aldığımız parayı da götürüp, toprak sahibinin hesabına yatıracağız. Böylelikle bir kez daha ifade ediyorum. Boş alan kalmayacak, ekilmemiş alan kalmayacak ve ekilmemiş alanlarla ilgili mülkiyet sahibiyle, mal sahibiyle burayı kiralamak isteyenlerin de aralarındaki bu ilişkiyi de düzenlemiş olacağız.”

✅ “Üreticilerimizin elektrikle ilgili borçlarını ödemeleri konusunda bunların finansman ihtiyacını sağlamak için 10 milyon liraya kadar sıfır faizli krediden yararlanmaları imkanını getirdik. Bu gerçekten üreticilerimizin yararlanıp varsa borçları, bu borçlarını sıfırlamaları konusunda önemli bir fırsattır. İzmir’imiz üzerinden tüm Türkiye’ye bu manada seslenmiş olayım” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR