Hukuka Aykırılık Bildirimi

TrakKulüp (www.trakkulup.net internet sitesi ve alt alan adları), hukuka ve yasalara saygılı olduğu gibi kamunun, iş ortaklarının ve üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarına ile kişilik haklarına da saygılı olmayı benimsemiştir.

TrakKulüp, üyelerinin ve kullanıcılarının oluşturdukları içerikler bakımından 5651 sayılı kanunda tanımlanan “yer sağlayıcı”; kendi ürettiği içeriklerle ilgili olarak ise “içerik sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir.

TrakKulüp’ün kullanıcılarının ve üyelerinin oluşturduğu içeriklerin hukuka aykırı olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü yoktur. TrakKulüp, hukuka aykırı içerikler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiği düşünülen içeriklerde “UYAR ve KALDIR” yöntemini benimsemiştir.

TrakKulüp içerisindeki bazı içeriklerin kişilik haklarını, fikri ve sınai hakları ihlal ettiği iddiasında olan gerçek ve tüzel kişiler, komşu veya bağlantılı hak sahipleri ya da meslek birlikleri aşağıdaki belgeleri sunmak kaydıyla trakkulup@trakkulup.net adresine bildirim yapabilirler.

1. İhlale konu içeriklerin URL adresleri ve ihlale konu içeriklerin konu isimleri

2. Gerçek kişi ise kimliğini gösterir belge, tüzel kişi ise oda kayıt belgesi, meslek birliği ise yetkili kişinin imzası bulunan antetli bir talep yazısı

3. Vekaletle işlem yapma yetkisi kullanılıyorsa vekaletname

4. Fikri ve sınai haklara ilişkin taleplerde hak sahibi olduğunu gösteren belge

5. İsim, soyisim, ünvan ve açık iletişim adresleri

trakkulup@trakkulup.net elektronik iletişim adresine ulaşan talep ve şikayetler incelenecek, uygun görüldüğü takdirde en kısa sürede TrakKulüp’ten çıkarılacak ve muhataba bilgi verilecektir.

TrakKulüp – Traktör ve Tarım Ekipmanları Sitesi
01.01.2018