ESK raporlarına göre besici %12 zarar ediyor…

📌 Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Et ve Süt Kurumu (ESK), bugün yayınladığı raporda yılbaşından bu yana karkas kilogram üretim maliyetlerini ve yine aylara göre piyasa fiyatının listelendiği bir tablo paylaştı. Böylece besicilerin ortalama %12 civarında bir zararla üretim yaptığı resmileşmiş oldu. Konuyla alakalı konuşan ESK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince:

✅ “2022 yılına karkas sığır eti yönünden bakıldığında ise; son dört yılda olduğu gibi maliyet ve piyasa fiyatı arasındaki denge besici aleyhine daha da bozulmuş, piyasalarda karkas fiyatları yıl boyunca maliyetlerin altında seyretmiştir. Tüm istatistikler kesilen büyükbaş hayvanların içinde dişi hayvan kesiminin oranının yükseldiğini göstermektedir. Bu durumun önümüzdeki yıllarda besi sığırcılığını da etkilemesi muhtemeldir. Dişi hayvan kesim fiyatının dana hayvan kesiminden daha ucuz olması ve dana karkas maliyetlerinin yüksek olması, dana kesim fiyatları dişi hayvan kesimlerinin etkisiyle maliyetin altında kalmaktadır. Kırmızı ete olan talepteki daralma dana karkas kesimlerini azalttığı gibi üreticiler maliyetin altında oluşan fiyattan dolayı hayvanlarını kesime göndermemektedir. Dana karkas kesiminin az olması, artan dişi hayvan kesimlerinden dolayı piyasada kırmızı et fiyatları baskılamıştır.”

✅ “Maliyet ve satış fiyatı ilişkisi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Piyasa verileri değerlendirdiğimizde; besicilerimizin ürettikleri karkas eti, maliyetinin %12 si oranında daha düşük fiyatla satarak zarar ettiklerini görmekteyiz. Yem, besi materyali canlı hayvan, işçilik, akaryakıt, elektrik ve işçilik gibi girdilerin hepsinde yaşanan aşırı fiyat artışları üretim maliyetlerini arttırmıştır. Tüketicinin alım gücündeki nispi azalma, piknik alanlarının kapatılması ve balık sezonunun bereketli olması gibi nedenlerle ortaya çıkan talep daralması da karkas et satış fiyatlarının yıl boyunca düşük seyretmesine neden olmuştur.”

✅ “2022 yılı sığır karkas maliyeti artışında, sadece kesif yem fiyatlarındaki artış değil, besi materyali fiyatlarındaki artışlar da önemli rol oynamıştır. Besilik sığır ithalatı konusunda konulan kısıt nedeniyle iç piyasada yerli besi materyali fiyatları aşırı yükselmiştir. Eylül ayında sınırlı ithalatın açılması fiyatların kontrol altına alınması noktasında yeterince etkili olamamıştır. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünya piyasalarında yem hammaddelerindeki artış ve döviz kurunun yüksekliği yem fiyatlarında aşırı artışa neden olmuştur. Yem sanayicileri tarafından ayda bir yapılan fiyat güncellemeleri artık günlük hale gelmiştir. Yıl içerisinde zaman zaman yaşanan döviz kurlarındaki düşüşlere rağmen bu durumun yem fiyatlarında tekrar indirim olarak yansıtılmamış olması da dikkat çeken hususlardan biri olmuştur” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR