Türkiye Tarımında Dijitalleşme ve Akıllı Tarım Dönemi Hazırlıkları

Türkiye Tarım Sektöründe Dijitalleşme ve Yapay Zeka ile Akıllı Tarım Dönemi İçin Hazırlanıyor

Türkiye, tarım sektörünü büyük dönüşümlere hazırlarken dijitalleşme, yapay zeka ve veriye dayalı iş modelleriyle akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor. 12. Kalkınma Planı (2024-2028) çerçevesinde atılacak adımlar, tarım sektörünün ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını kapsayacak şekilde tasarlanıyor.

Uluslararası Standartlara Uygun Tarım İstatistikleri

Bu yeni dönemde tarım sektörü için belirlenen hedefler arasında, tarım istatistiklerinin uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmesi bulunuyor. Bu sayede Türkiye, tarım verilerini uluslararası arenada daha etkili bir şekilde paylaşabilecek. Aynı zamanda tarım bilgi sistemleri, tarımsal üretimin tüm süreçlerini sağlıklı bir şekilde kayıt altına alacak ve izlemeyi kolaylaştıracak.

Akıllı Tarım ve Yerli Üretim

Dijitalleşme ve yapay zeka temelli akıllı tarım uygulamaları, tarım sektöründe bir devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu uygulamalar, tarımın her aşamasını daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmeyi hedefliyor. Üretici örgütleri ve tarım işletmeleri, akıllı tarım uygulamaları konusundaki beşeri ve teknik altyapılarını geliştirme konusunda destek görecek. Ayrıca akıllı tarım uygulamalarına yönelik yazılım ve ekipmanın yerli üretimi teşvik edilecek.

Tarım Arazi Kullanımı ve Toprak Yönetimi

Tarım arazilerinin etkin kullanımı büyük önem taşıyor. Bu kapsamda arazi bankacılığı sistemi kurularak tarım arazilerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı ve etkin yönetimi sağlanacak. Ayrıca tarım arazilerinin kullanımı izlenecek ve kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılması teşvik edilecek. Toprak erozyonu ve kirliliğini önlemek amacıyla toprak organik madde içeriği artırılacak.

Türkiye’nin tarım sektöründe yapmayı planladığı bu dönüşümler, tarımın daha rekabetçi, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı bir sektör haline gelmesini amaçlıyor. Dijitalleşme ve veriye dayalı iş modellerinin yaygınlaşması, tarımın gelecekteki başarısı ve sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip. Bu adımların başarılı bir şekilde atılması, Türkiye’nin tarım sektörünü uluslararası arenada güçlü bir oyuncu haline getirebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR