Türkiye’de Gelir Koruma Sigortası Genişliyor


Gelir Koruma Sigortası, Türkiye Genelinde Çiftçilere Yeni Bir Güvence Sağlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın duyurusuna göre, 2022 yılında Konya’da pilot olarak başlatılan Gelir Koruma Sigortası, artık ülke genelindeki tüm üreticileri kapsayacak. Bu sigorta sistemi, çiftçilere fiyat dalgalanmalarına karşı ekonomik bir güvence sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, Gelir Koruma Sigortası kapsamında yapılan poliçelerden yararlanan çiftçilere yüzde 60 devlet prim desteği sunulacak.

Gelir Koruma Sigortası Nedir?

Gelir Koruma Sigortası, çiftçilerin ekonomik risklere karşı korunmalarını sağlayan bir mekanizma olarak öne çıkıyor. Özellikle buğday üreticilerini hedef alan bu sigorta, ürün fiyatlarındaki dalgalanmalara ve beklenmedik durumlara karşı çiftçileri güvence altına almayı hedefliyor. Sigorta kapsamındaki ürünlerden biri olan buğday, pilot uygulamanın ardından ülke genelinde daha fazla çiftçi tarafından benimsenecek.

Yüzde 60 Devlet Desteği İle Güçlü Bir Ekonomik Destek

Çiftçilere sağlanacak yüzde 60 devlet prim desteği, Gelir Koruma Sigortası’nın önemli avantajlarından birini oluşturuyor. Bu destekle çiftçiler, sigorta primlerinin önemli bir kısmını devlet tarafından karşılanmış olacaklar. Bu durum, çiftçilere ekonomik olarak daha rahat bir üretim ortamı sunacak ve tarım sektörünü destekleyerek ülke genelindeki istikrarı artıracak.

Sigortadan Kimler Yararlanabilir?

1 Kasım 2023 tarihinden itibaren Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan tüm çiftçiler, Gelir Koruma Sigortası’ndan yararlanma hakkına sahip olacaklar. Bu durum, Türkiye genelindeki birçok çiftçinin sigortadan faydalanabileceği anlamına geliyor. Sigorta kapsamında yer alan buğday üreticileri, hasattan sonra elde ettikleri geliri sigorta ettirerek olası düşüşlere karşı koruma altına alabilecekler.

Tarıma Dayalı Yatırımlarda Hibelerde Artış

Bakanlık tarafından yayımlanan kararlara göre, tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında hibe üst limitlerinde artış yapıldı. Bu, çiftçilere yapılan maddi desteklerin genişletilmesi ve tarım sektöründeki altyapının güçlendirilmesi anlamına geliyor. Bu destekler, tarımsal üretimi teşvik ederek sektördeki rekabet avantajını artıracak.

Gelir Koruma Sigortası’nın Türkiye genelinde uygulanmaya başlaması, çiftçilere ekonomik güvence sağlayarak tarım sektörünü daha dayanıklı hale getirecek ve ülke genelindeki tarımsal üretimi destekleyecektir. Yüzde 60 devlet desteği ve artan hibe limitleri, çiftçilere sadece güvenlik sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarım sektörü oluşturma yolunda önemli adımlar atılmasına olanak tanıyacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR