Kenevir Gübrelemesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

⭕ Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Zengin hocamızın kenevirde gübreleme hakkında verdiği bilgileri aşağıya bırakıyoruz.

“Kenevir bir ılıman iklim bitkisi olmakla birlikte serin iklimde de yetişebilmektedir. Fide döneminden tomurcuklanma dönemine kadarki süreçte -7 oC soguklara kadar dayanabilir. Yetişme döneminde 15-26 oC’lik sıcaklıklar uygundur.Hava rutubetini cok sever ve kaliteli bir lif veya tohum için hava rutubeti yüksek olmalıdır. Sıcak, kuru havalarda lif ile tohum verim ve kaliteleri düşer.

Yıllık en az 700 mm’lik yağış toplamı gereklidir. Aksi halde, az yağışlı yerlerde bir çapa (sıra) bitkisi olduğundan damla sulama yapılmalı, bu mümkün değilse de Mayıs ve Haziranda birer kez 6’şar saat yağmurlama sulama, Temmuzda ise bitkiler boylanacağından salma sulama yapılmalıdır.

Kenevir derin, geçirgen, koyu renkli, sıcak, hafif asidik-nötr pH’lı, tuzsuz, az-orta kireçli, organik maddece zengin ve killi tın bünyeli allüviyal toprakları tercih etmektedir.

Kenevir lif üretimi için 15-25 cm, tohum üretimi için ise 30-40 cm sıra arası mesafelerle ve 7.5 cm sıra üzeri mesafelerle, ilkbaharda son donların ardından, mısır ekiminden hemen önce, bölgelere göre Mart-Nisanda, toprak sıcaklığı 8-10 oC’yi bulunca, iyi hazırlanmış tavlı bir toprağa 3-4 cm derinliğe ekilir.

Doğru, ekonomik, kârlı ve çevreci bir gübreleme programı için, ekimden 2 hafta önce tarlayi iyi temsilen, 0-30 cm’lik üst katmandan alınan toprak örneğinin tam teşekküllü bir laboratuvardan bor besin elementi dahil tam toprak analiz sonuçları gereklidir.

Toprakta organik madde, azot, fosfor, potasyum, demir, çinko, mangan ve bor noksan ise; yağmurlama/salma sulamalı kenevir yetiştiriciliğinde,tabana ve üste toplamda dekara

✔ 12 kg azot (N),

✔ 8 kg fosfor (P2O5),

✔ 8 kg potasyum (K2O),

✔ 200-400 g demir (Fe),

✔ 150-200 g çinko (Zn),

✔ 200-300 g mangan (Mn) ve

✔ 150-200 g bor (B) uygulanmalıdır.

Organik maddece zayıf ve NPK gerekli topraklar için sonbahar toprak işlemesinde tabana, dekara 1-2 ton iyi yanmış ahır gübresi veya 100-150 kg leonardit verilip derin bir sürümle alta karıştırılmalıdır.İhtiyaç duyulan fosforun tamamı, potasyumun yarısı ve azotun ise üçte biri ekimde tabana verilir.

Ekimde azot, fosfor, potasyum, kükürt, organik madde ve mikro besin elementlerini içeren organomineral kompoze gübrenin kullanılması daha faydalıdır. Hem organomineral gübre için Devletimizin teşvik desteği de vardır.

Dolayısıyla ekimde, tabana dekara 50 kg 6.16.6+(10SO3)+20 OM+ME organomineral kompoze vermek uygun olacaktır.

Birinci çapada, bitkiler 10 cm boyda iken sıra aralarına, dekara 10 kg üre (%46 N) verilir.

İkinci çapada, bitkiler 30 cm boyda iken sıra aralarına, dekara 13 kg AN-33, o yoksa 17 kg CAN-26 ve 10 kg potasyum sülfat (%50 K2O) verilir.

Kenevir bitkisi yetişen iklim bölgelerimizin topraklarında demir, çinko, mangan ve bor noksanligi görülmektedir. Kenevir de bu mikro besin elementlerine düşkün bir bitkidir.

Bu yüzden demir, çinko, mangan ve bor noksan topraklarda; ilk yağmurlama/damla sulama ile dekara

✔ 2 L hümik asitle beraber

✔ 2 kg demir sülfat (%19 Fe),

✔ 1 kg çinko sülfat (%23 Zn),

✔ 1 kg mangan sülfat (%27 Mn) ve

✔ 1 kg Etidot-67 bor (%20.8 B) verilmelidir.

Bitkiler 15 cm boyda iken pülverizatörle dekara 250 g üre (%46 N) ve 150 g combi mikro besin karışımlı yaprak gübrelemesi yapmak da çok faydalı olacaktır.”

Sağlıklı-bereketli yıllar. Ziraat varsa hayat var.

Milletimizin karnı tok, sırtı pek olsun, yolu açık olsun.

Prof. Dr. Mehmet ZENGİN

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR