Hayvancılık Faaliyeti Yapan Tarımsal İşletmelerin Tipolojisinin Geliştirilmesi Projesi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO tarafından başlatılan proje ile çiftliklerin ekonomik analizi yapılacak ve yatırımların daha verimli planlanması sağlanacak. Türkiye’de tarım sektörünün payı artarken, tarımda çalışanların yaklaşık %14,9‘u çiftliklerde istihdam ediliyor. Proje kapsamında çiftlik tipolojisi veri toplama ve kapasite geliştirme programı uygulanacak. Bu sayede çiftliklerin güçlü ve zayıf yanları tespit edilerek verimsiz olanların yerine verimli işletmelerin gelmesi hedefleniyor.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Türkiye’de tarım sektörünün gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 2022 yılı itibarıyla yüzde 6,5 oldu.

İstihdam edilen 31,5 milyon kişinin yaklaşık yüzde 14,9‘una karşılık gelen 4,7 milyonu stratejik sektör olarak nitelendirilen tarımda çalışıyor.

Çiftlik sistemleri de bu sektörde önemli paya sahip bulunuyor. Bu işletmelerin verimliliğini artırmak için yeni bir tipoloji geliştirilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile FAO’nun ortaklaşa yürüttüğü “Hayvancılık Faaliyeti Yapan Tarımsal İşletmelerin Tipolojisinin Geliştirilmesi Projesi” geçen ay başlatıldı.

Balıkesir’de pilot olarak başlatılan proje kapsamında, çiftlik tipolojisi veri toplama ve kapasite geliştirme programı uygulanacak. Böylece, projeyle hayvancılık faaliyetlerinde planlama ve programlama kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ülke şartlarına özel olarak “Sürdürülebilir Çiftlik Tipolojisi Eylem Planı” geliştirilerek başlatılan proje, hayvan çiftliklerinde yeni metotların uygulanmasına imkan verecek.

Verimsiz faaliyetlerin yerini verimlileri alacak.

Projeyle çiftliklerle ilgili göstergelerin kamu karar verici düzeyinde izlenebilmesine katkı sağlayacak bir araç oluşturulması hedefleniyor. Bu sayede politikaların etkileri analiz edilebilecek ve politika tavsiyesi geliştirilebilecek.

Çiftlik faaliyetlerinin çok disiplinli ve boyutlu olarak analiz edilmesini sağlayacak projeyle bu işletmelerin analizi yapılarak, güçlü ve zayıf yanları tespit edilecek. Bunlar da yatırımların planlanarak yapılmasının, verimsiz olanların daha verimlileriyle değiştirilmesinin önünü açacak.

Tipoloji neden kullanılıyor?

Tipoloji, ayırt etme yöntemi olarak tercih ediliyor. Bu yöntem, sosyal, operasyonel, üretim ve yapısal nitelikler bakımından çiftlik düzeyinde sektörel analiz ve eğilimi modelleyerek, ekonomik ve teknik analiz için işletmelerin tespitinin yapılmasına imkan veriyor. Ayrıca, işletmelerin ve sektörlerin karşılaştırılması, eğilimleri, değişim ve dönüşümleri izlenerek, öncelikleri ortaya konuluyor. Çiftlik düzeyinde sektörel analiz ve sunumlar yapılmasına imkan veren tipoloji sayesinde, bilimsel araştırma analizlerinin temeli oluşturularak verimliliğin artırılması sağlanmaya çalışılıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR