Sözleşmeli Besiciliğin yönetmeliği belirlendi…

📌 Et ve Süt Kurumu (ESK), et üretiminde sözleşmeli besicilik uygulama esaslarını belirledi. Yönetmelik maddeleri şu şekilde olacak:

✅ Ön talep başvuruları, besici tarafından ESK’nin internet sitesinde yayımlanan form doldurularak kombina müdürlüklerine yapılacak.

✅ Bir besiciyle sözleşme imzalanacak hayvan adedi asgari 5 baş azami 200 baş olacak.

✅ Başvurular 1 ay içerisinde sonuçlandırılacak.

✅ Sözleşme imzalanan besici ile mevcut taahhüdünün yüzde 90’ı bitmeden yeni sözleşme imzalanmayacak. 

✅ Yeni sözleşme imzalamak isteyen besicinin ilk sözleşmesi ve ikinci sözleşmedeki toplam hayvan adedi bir yıl içerisinde 200 başı geçmeyecek.

✅ Sözleşmeli besicilik öncelikle atıl kapasitesi bulunan besiciler ile yapılacak.

✅ Destekleme ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ziraat Bankası aracılığıyla besicilerin hesabına aktarılacak.

✅ Sözleşme imzalanacak besicilerden hayvan başına 100 lira hizmet bedeli peşin veya besi süresi sonunda alınacak. 

✅ Hizmet bedelini besi süresi sonunda ödemek isteyenlerden taahhüt senedi alınacak.

✅ Sözleşmeli besicilik 5 yıl olarak uygulanacak ve sözleşmeler yıllık yapılacak.

✅ Hayvanların bakımı, beslenmesi ve güvenliği besiciye ait olacak. Besicinin hayvan sağlığı ve refahı standartlarına uyması gerekecek.

✅ Bakanlık tarafından onaylanmamış aşı, biyolojik madde, ilaç veya hormonlar kullanılmayacak. Hayvanların kesimhane veya kombinaya nakli de besiciye ait olacak.

✅ Kesimler, sözleşmede belirtilen tarihte Kurum kombinalarında veya anlaşmalı kesimhanelerde yapılacak.

✅ Tarım ve Orman Bakanlığı gerek gördüğü hallerde, destekleme birim fiyatlarında değişiklik yapabilecek.

✔ Karkas ağırlığı 201-250 kilogram aralığında olanlara kilogram başına 2,5 lira, 251-300 kilogram aralığında olanlara kilogram başına 3,5 lira ve 301 kilogram ve üzeri olanlara da kilogram başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

✔ Mecburi kesime tabi tutulan sığırlar ile kesim sonrası muayenede karkasın imhasına karar verilen sığırlar ve TARSİM sigortaları havuzu kapsamında hasarı ödenmiş sığırlar için destekleme ödemesi yapılmayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR