Anket sonuçları açıklandı: TMO memnuniyet oranı %92…

📌 Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Stratejik Planı’nda yer alan hedeflerin izlenmesi amacıyla TMO tarafından yedi sorudan oluşan “Üretici Memnuniyet Anket Formu” hazırlandı. Sorular 30 Haziran – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında iki farklı yöntemle üreticilere yöneltildi. İnternet üzerinden yapılan ankete ülke genelinde 15.697 kişi, yüz yüze yapılan anket çalışmasına ise ülke genelinde 2.545 üretici iştirak etti. Toplamda 18.242 kişi katıldığı ankette memnuniyet oranı yüzde 92,6 olarak gerçekleşti.

✋ Biz de kendi anketimizi yapalım, peki sizce kırsal sahada TMO memnuniyet oranı nasıl?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR