Tarım Sektöründe Finansal Sorunlar ve Üretimden Vazgeçme Endişesi

Tarım sektöründe yaşanan finansal sorunlar ve artan girdi maliyetleri, çiftçilerin üretimden vazgeçme eğilimine girdiği endişesini beraberinde getiriyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, sektördeki bu sıkıntıları ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Doğan, tarım sektörünün Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, temel gıda ürünlerinin üretiminin ve gıda güvenliğinin sağlanmasında tarımın kritik bir rol oynadığını vurguladı. Ancak son dönemde gübre, tohum, ilaç ve yakıt gibi girdi maliyetlerindeki artışın, tarımsal üretim maliyetlerini yükselttiğini ve çiftçilerin kar marjlarını azalttığını ifade etti.

Finansal sorunlarla mücadele eden çiftçilerin üretimden vazgeçme noktasına geldiğini söyleyen Doğan, su kaynaklarının azalmasıyla birlikte yaşanan kuraklık ve yanlış su kullanımının da tarım alanlarında verim kayıplarına neden olduğunu belirtti. Ayrıca, toprak erozyonu, arazi parçalanması ve mülkiyet sorunları gibi arazi sorunlarının da tarım arazilerinin verimli kullanımını engellediğini dile getirdi.

Pazarlama ve lojistik sorunlarına da değinen Doğan, ürünlerin adil fiyatlarla pazarlanamaması ve dağıtım kanallarına erişimde yaşanan zorlukların çiftçileri ürünlerini satmakta zorlanmalarına neden olduğunu belirtti.

Tarım sektörünün karşılaştığı bu sorunların çözümü için devlet desteklerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Doğan, aynı zamanda su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik adımların atılması, toprak koruma uygulamalarının geliştirilmesi ve pazarlama altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tüm bu adımların tarım sektöründe sürdürülebilir bir üretim ve daha rekabetçi bir yapı oluşturulması adına önemli olduğunu belirten Doğan, sektördeki sorunların çözümü için tüm paydaşların işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini de ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR